Aktualności szkolne

Podziękowanie za dary dla dzieci z Ukariny, Białorusi i Litwy!

08-04-2019

Zespół Misyjny "Wschód" dziękuje nam za okazane wsparcie na rzecz dzieci z Ukrainy, Białorusi oraz Litwy.
Zebrane przez nas materiały zostaną im przekazane podczas tegorocznych rekolekcji.