Płatności

Informujemy, że istnieje możliwość uregulowania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe w formie przelewu na numer konta:

29 1020 4955 0000 7902 0200 4703

Wpłat można dokonywać również w pokoju opłat w poniższych terminach
w godzinach od 7:15-8:15 oraz 14:00-16:00.

Terminy:

wrzesień:

12.09 – środa

20.09 – czwartek

24.09 – poniedziałek

październik:

4.10 – czwartek

17.10 – środa

30.10 – wtorek

listopad:

7.11 – środa

15.11 – czwartek

28.11 – środa

grudzień:

5.12 – środa

13.12 – czwartek

19.12 – środa

 styczeń:

3.01 – czwartek

9.01 – środa

29.01 – wtorek

   luty:

6.02 – środa

19.02 – wtorek

27.02 – środa

marzec:

5.03 – wtorek

13.03 – środa

27.03 – środa

kwiecień:

3.04 – środa

10.04 – środa

25.04 – czwartek

maj:

7.05 – wtorek

16.05 – czwartek

22.05 – środa