Ubezpieczenie NNW

Przedszkole Sacré Coeur współpracuje w roku przedszkolnym 2018/2019 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A, które ubezpiecza dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

ZAKRES UBEZPIECZENIA przedstawia poniższa tabela:

 

OPCJA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
OPCJA OCHRONA PLUS 15 000,00 zł
ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA
O OPCJE DODATKOWE:
SUMA UBEZPIECZENIA
Opcja dodatkowa D2- oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 000,00 zł
Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4 000,00 zł
Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby 5 000,00 zł
Opcja dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 000,00 zł
Opcja dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 000,00 zł
ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ (PLN)
(bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sporty):
30,00 zł

 

W przypadku potrzeby skorzystania z odszkodowania należy kontaktować się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk (pod numerem telefonu 22 575 25 25), uprzednio pobierając z sekretariatu przedszkola serię i numer Polisy ubezpieczenia grupowego.