Płatności

Informujemy, że istnieje możliwość uregulowania opłat za czesne, wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe w formie przelewu na numer konta:

84 1020 4955 0000 7102 0200 4687

Wpłat można dokonywać również w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.