Plan lekcji

Klasa 1A

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 j. angielski religia j. angielski ed. wczesnoszkolna religia
08:50 - 09:35 wf j. angielski ed. wczenoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
09:50 - 10:35 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna zaj. informatyczne
10:40 - 11:25 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna domowniczek wf ed. wczesnoszkolna
11:45 - 12:30 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna wf domowniczek ed. wczesnoszkolna
12:50 - 13:35 j. hiszpański domowniczek  świetlica flażolet świetlica
13:40 - 14:25 domowniczek zw/świetlica świetlica świetlica świetlica
14:30 - 15:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
15:30 - 16:30
świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
16:30 - 17:00
świetlica świetlica   świetlica świetlica

Klasa 1B

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 wf j. angielski ed. wczesnoszkolna religia flażolet
08:50 - 09:35 j. angielski zaj. informatyczne j. angielski ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
09:50 - 10:35 ed. wczesnoszkolna wf ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
10:40 - 11:25 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna domowniczek ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
11:45 - 12:30 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna religia domowniczek ed. wczesnoszkolna
12:50 - 13:35 domowniczek j. hiszpański świetlica wf świetlica
13:40 - 14:25 zw/świetlica domowniczek świetlica świetlica świetlica
14:30 - 15:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
15:30 - 16:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
16:30 - 17:00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica

Klasa 2A

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 j. angielski wf ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
08:50 - 09:35 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna wf ed. wczesnoszkolna
09:50 - 10:35 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
10:40 - 11:25 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna domowniczek domowniczek zaj. informatyczne
11:45 - 12:30 wf domowniczek j. angielski religia flażolet
12:50 - 13:35 domowniczek religia j. hiszpański świetlica j. angielski
13:40 - 14:25 zw/ świetlica świetlica świetlica j. angielski świetlicowy świetlica
14:30 - 15:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
15:30 - 16:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
16:30 - 17:00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica

Klasa 2B

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna wf j. angielski
08:50 - 09:35 j. angielski wf ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna zaj. informatyczne
09:50 - 10:35 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna domowniczek ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
10:40 - 11:25 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna religia religia ed. wczesnoszkolna
11:45 - 12:30 domowniczek ed. wczesnoszkolna j. hiszpański e. wczesnoszkolna świetlica
12:50 - 13:35 wf domowniczek j. angielski domowniczek świetlica
13:40 - 14:25 flażolet zw/ świetlica  świetlica j. angielski świetlicowy świetlica
14:30 - 15:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
15:30 - 16:30
świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
16:30 - 17:00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica

Klasa 3A

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
08:50 - 09:35 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
09:50 - 10:35 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna religia
10:40 - 11:25 domowniczek wf j. angielski/zaj. komp. ed. wczesnoszkolna wf
11:45 - 12:30 zaj. komp./ j. angielski j. ang./ domowniczek domowniczek domowniczek j. angielski
12:50 - 13:35 religia domowniczek/ j. ang. wf świetlica flażolet
13:40 - 14:25 j. angielski świetlicowy j. hiszpański świetlica zw/ świetlica świetlica
14:30 - 15:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
15:30 - 16:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
16:30 - 17:00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica

Klasa 4A

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 j. polski j. polski j. hiszpański przyroda matematyka
08:50 - 09:35 informatyka muzyka technika j. polski zajęcia z wychowawcą
09:50 - 10:35 j. angielski św./wf religia przyroda świetlica/wf j. poslki
10:40 - 11:25 wf/ j. angielski św. j. angielski matematyka matematyka j. angielski
11:45 - 12:30 matematyka wf/ świetlica plastyka j. angielski wf/świetlica
12:50 - 13:35 historia świetlica/wf j. polski religia świetlica/wf
13:40 - 14:25 świetlica świetlica świetlica wf/świetlica świetlica
14:30 - 15:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
15:30 - 16:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
16:30 - 17:00
świetlica świetlica świetlica świetlica świtlica

 

Klasa 4B

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 informatyka muzyka technika j. polski j. polski
08:50 - 09:35 j. polski j.polski j. hiszpański przyroda matematyka
09:50 - 10:35 j.angielski św./wf j. angielski matematyka wf/świetlica j. angielski
10:40 - 11:25 wf/ j.angielski św. religia przyroda j. angielski religia
11:45 - 12:30 historia wf/świetlica j. polski matematyka wf/ świetlica
12:50 - 13:35 matematyka świetlica /wf plastyka zajęcia z wychowawcą świetlica/ wf
13:40 - 14:25 świetlica świetlica świetlica wf/świetlica świetlica
14:30 - 15:30
świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
15:30 - 16:30
świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
16:30 - 17:00
świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica