Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest przed lekcjami od godziny 7:00
oraz po zajęciach dydaktycznych do godziny 17:00.

 

Regulamin organizacji zajęć świetlicowych 2017/2018

Karta zgłoszenia ucznia na zajęcia opieki świetlicowej