Rekrutacja

Zasady rekrutacji do klasy I

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ SACRÉ COEUR W TARNOWIE na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Pierwszeństwo przyjęcia do I klasy mają dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Sacré Coeur.

 2. W miarę wolnych miejsc mogą być przyjęte dzieci z innych przedszkoli.

 3. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, na które składają się: wynik rozmowy s. dyrektor z rodzicami/opiekunami prawnymi i z dzieckiem oraz złożenie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania)

  • kwestionariusz ucznia (do pobrania)

  • fotografie 2 x

  W trakcie spotkania rodzice powinni uzasadnić motywy wyboru Szkoły Podstawowej Sacré Coeur dla ich dziecka.

 4. Zgłoszenia przyjmowane są od 01 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. Należy zgłosić się z wypełnionymi dokumentami po uprzednim umówieniu się na spotkanie z siostrą dyrektor w sekretariacie szkoły - tel. 14/626-75-35.

 5. O wynikach postępowania rekrutacyjnego Rodzice zostaną poinformowani pisemnie do dnia 25 kwietnia 2018 r.

 6. odzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w Szkole Podstawowej Sacré Coeur, uiścić wpisowe - 150 zł (przeznaczone na zakup stroju szkolnego) oraz złożyć informację o gotowości szkolnej dziecka (tzw. cenzurka) najpóźniej do 18 maja 2018 r.

 7. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy przyjętych dzieci i utratą miejsca.

 8. Jeżeli szkoła po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

 9. Rodzice wraz z dziećmi (przyjętymi do I klasy) zaproszeni będą na spotkanie organizacyjne. Dokładny termin spotkania zostanie podany do wiadomości razem z listą dzieci przyjętych do szkoły.

 10. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków nauczania i wychowania.

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą:

1 dziecko - 210 zł

Rodzeństwo / 2 dzieci - 400zł

Rodzeństwo / 3 dzieci - 570 zł

Wpisowe - 150zł

Wyżywienie - 5zł/dzień

 

Kwestionariusz ucznia

Podanie o przyjęcie do szkoły