Język angielski

Metodyka

Podstawowymi metodami nauczania języka angielskiego w naszej szkole, są metoda komunikatywna oraz TPR (reagowania całym ciałem). Od pierwszych lekcji dzieci są motywowane do nauki poprzez zastosowanie różnorodnych technik oceniania oraz nauczania. Dzieci z euforią biorą udział w grach i zabawach językowych. Dzięki zastosowaniu na lekcjach rytuałów, uczniowie czują się bezpiecznie i chętnie zgłaszają się do odpowiedzi, zdobywając kolejne nagrody za aktywność. Uczniowie nie boją się zadawania pytań oraz chwalenia się swoją wiedzą, często wykraczającą poza program. Pomimo coraz większej ilości materiału, motywacja dzieci nie słabnie, a dzięki regularnemu powtarzaniu sylabusa komunikatywnego, język angielski króluje na zajęciach. Bezcenny wpływ na utrwalenie zdobytej wiedzy, mają domowe powtórki. Mimowolne wplatanie języka angielskiego podczas codziennej zabawy czy też prac domowych, sprawia, że dziecko nie tylko powtarza poznane dotąd słownictwo, lecz dostrzega praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.