Aktualności szkolne

Zbiórka charytatywna!

20-05-2021

W ramach prowadzenia współpracy ze środowiskiem lokalnym,
świetlica szkolna Sacré Coeur zorganizowała zbiórkę charytatywną
na rzecz Domu Emerytów w Tarnowie (ul. Starodąbrowska 33) –
Placówki  Pielęgnacyjno – Opiekuńczej prowadzonej przez Caritas Diecezji Tarnowskiej,
gdzie niezbędne wsparcie i opiekę w chorobie znajduje 61 pensjonariuszy.
Działalność placówki opiera się na udzielaniu fachowej pomocy w czynnościach życiowych,
zapewnieniu miejsca zamieszkania oraz zaspokojeniu podstawowych potrzeb duchowych.

Działając zgodnie z zasadami empatii i szacunku do drugiego człowieka,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej zbiórki,
poprzez przekazywanie środków czystości oraz artykułów spożywczych
z długą datą ważności. Zbiórka trwa od 20 maja do 22 czerwca.