Aktualności szkolne

Pomódl się z nami!

14-10-2020

Będzie to doskonała okazja nie tylko do modlitwy, lecz także ćwiczenia języków obcych.
Uczniowie naszej szkoły będą modlić się w tygodniu,
kiedy przypada święto Mater Admirabilis modlitwami ze szkół Sacré Coeur z różnych stron świata.