Rekrutacja

Regulamin rekrutacji w roku przedszkolnym 2021/2022

1. Zapisy na nowy rok przedszkolny 2021/2022 prowadzone są od 01 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają Kartę Zgłoszenia Dziecka i umawiają się na spotkanie z s. dyrektor. Telefon 14/626-75-35. W trakcie spotkania rodzice powinni uzasadnić motywy wyboru Przedszkola Sacré Coeur dla ich dziecka.

2. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci 2,5 letnie mogą być przyjęte, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające do Przedszkola Sacré Coeur oraz ich rodzeństwa. Jeśli rodzice chcą zapisać kolejne dziecko do przedszkola mogą umówić się na spotkanie z s. dyrektor już od 18 lutego 2021 r.  

4. O wynikach postępowania rekrutacyjnego Rodzice zostaną poinformowani pisemnie do dnia 26 kwietnia 2021 r

5. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej  i wypełnić dodatkowe dokumenty podczas spotkania organizacyjnego. Termin tego spotkania będzie podany razem z informacją o przyjęciu dziecka do Przedszkola Sacré Coeur.

6. Brak potwierdzenia woli do 10 maja 2021 r. będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

7. Jeżeli przedszkole po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci będzie dysponowało wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

*KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ROK 2021/2022* (pdf)

*KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ROK 2021/2022* (docx)

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ROKU 2021/2022
dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola

1. Zgłoszenia kontynuacji edukacji przedszkolnej (dla dzieci, które obecnie uczęszczają do Przedszkola Sacré Coeur) rozpoczynają się 18 lutego 2021 r. i potrwają do 1 marca 2021 r. Rodzice, którzy chcą kontynuować edukację przedszkolną swojego dziecka wypełniają Deklarację Kontynuacji Edukacji Przedszkolnej (dostępna na stronie internetowej lub na portierni) i dostarczają ją ZAPAKOWANĄ W KOPERTĘ do skrzynki znajdującej się na portierni przy wejściu do budynku.

2. Jeśli rodzice chcą zapisać kolejne dziecko do przedszkola mogą umówić się na spotkanie z s. dyrektor już od 18 lutego 2021 r.

*DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 2021/2022* (pdf)

*DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 2021/2022* (docx)