Plan dnia

Ramowy rozkład dnia

Grupy dzieci 3 i 4-letnich

6:00 Schodzenie się dzieci.
 • Swobodne zabawy wynikające z zainteresowań dzieci organizowane przez nauczycielkę.
 • Współzawodnictwo w przygotowaniu materiałów do zabaw i w czynnościach porządkowo gospodarczych.
 • Zabawa ruchowa.
8:30 Śniadanie.
9:00 Zajęcia z całym zespołem dzieci organizowane i kierowane przez nauczycielkę.
Zabawa przy piosence.
9:15 Zabawa i praca w małych zespołach w oparciu o zainteresowania dzieci.
 • Pobyt dzieci na powietrzu.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Krótkie spacery.
11:00 Obiad - Pierwsze danie.
11:30 Odpoczynek dzieci na świeżym powietrzu, krótkie wycieczki, spacery po okolicy.
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
 • Rytmika.
12:30 Obiad - Drugie danie.
13:00 Leżakowanie.
14:30 Podwieczorek.
15:15 - 17:00

Swobodne zabawy ruchowe, manipulacyjno - konstrukcyjne w sali lub na powietrzu.

Dowolna twórczość plastyczna.

Indywidualne kontakty nauczycielki z rodzicami.

Rozejście się dzieci.

Grupy Dzieci 5 i 6-Letnich

6:00

Schodzenie się dzieci. 

 • Zabawy dowolne samorzutne i organizowane przez nauczyciela (dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, badawcze)
 • Udział w przygotowaniu materiałów do zajęć,
 • Indywidualna praca z dzieckiem lub w małych zespołach (wspomagająca i stymulująca)
 • Prace społeczno - użyteczne,
 • Ćwiczenia poranne.
8:00 Śniadanie.
8:30 Zajęcia z całym zespołem dzieci organizowane i kierowane przez nauczyciela.
 • Pobyt na powietrzu,
 • Zabawy w ogrodzie,
 • Zabawy i gry terenowe z elementem sportu,
 • Spacery,
 • Prace społeczno - użyteczne.
 • Język angielski, rytmika, zajęcia komputerowe
11:45 Obiad.
12:30 Odpoczynek dzieci regulowany przez nauczyciela (zabawy relaksacyjne).
13:00

Prace stymulujące i wspomagające.

Zabawy ruchowe.

14:10 Podwieczorek.
14:30 - 17:00

Kontynuowanie działalności wychowawczo - dydaktycznej uwzględniającej utrwalenie i poszerzenie wiadomości i umiejętności.

Zabawy dowolne. Dowolna twórczość plastyczna.

Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami. Rozejście się dzieci do domu.