Harmonogram zebrań

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Data Godzina Forma
08 września 2022 r. g.16:30 (klasy1-8) Zebranie w auli, a po nim spotkanie w klasach
25 października 2022 r. od g.15:30 Konsultacje
10 stycznia 2023 r.

o g.15:30 (klasy 1-3)
o g. 16:30 (klasy 4-8)

Zebranie w auli, a po nim - konsultacje
20 kwietnia 2023 r. od g.15:30 Konsultacje
30 maja 2023 r. o g.15:30 (klasy 1-3)
o g. 16:30 (klasy 4-8)
Zebranie w auli, a po nim - konsultacje