Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023

Organizacja roku szkolnego 2022/2023, Szkoła Podstawowa Sacré Coeur
- harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
01.09.2022 r.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
14.10.2022 r.
Dzień Edukacji Narodowej - zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla zgłoszonych uczniów klas 1-3
31.10.2022 r.
Dzień przed Wszystkimi Świętymi -zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla zgłoszonych uczniów klas 1-3
01.11.2022 r.
Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
11.11.2022 r. Święto Odzyskania Niepodległości - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
23-31.12.2022 r. Przerwa międzyświąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
01.01.2023 r. Nowy Rok - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
06.01.2023 r.
Uroczystość Objawienia Pańskiego- dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
30.01.- 12.02.2023 r. Ferie zimowe - dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
06-14.04.2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć wychowawczych i opiekuńczych
01-03.05.2023 r. Weekend majowy -dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
23-25.05.2023 r.
Egzamin ósmoklasisty - zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla zgłoszonych uczniów klas 1-3
08.06.2023 r.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
09.06.2023 r.
Piątek po Uroczystości Bożego Ciała - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
23.06.2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24.06-31.08.2023 r. Ferie letnie