Komunikaty OKE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022/2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) Rozporządzenie MEiN
Komunikat o przyborach w 2023 r. Przybory
Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2022/2023 Dostosowania
Komunikat MEiN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023 Olimpiady Przedmiotowe
Zwolnienie ucznia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Punkty za szczególne osiągnięcia

finalista/laureat konkursu przedmiotowego/tematycznego

zawody wiedzy, artystyczne, sportowe

Oferta edukacyjna - plan naboru do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2023/2024
Urząd Miasta Tarnowa

OFERTA EDUKACYJNA - LICEUM

Oferta edukacyjna - plan naboru do TECHNIKUM 2023/2024
Urząd Miasta Tarnowa

OFERTA EDUKACYJNA - TECHNIKUM

Oferta edukacyjna - plan naboru do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 2023/2024
Urząd Miasta Tarnowa

OFERTA EDUKACYJNA - SZKOŁA BRANŻOWA