Misja

MISJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Sacré Coeur istnieje po to by wspierać życie Kościoła Katolickiego starając się służyć rodzinom, które pragną dać dzieciom katolicką edukację w tradycji Sacré Coeur. Staramy się zapewnić możliwości edukacyjne, które maja na celu kształtować chrześcijańskich liderów duchowo, intelektualnie, fizycznie oraz kulturowo.Kierując się ewangelicznymi wartościami uczniowie rozwijają swój potencjał w służbie na rzecz innych ludzi.