O Zgromadzeniu

Zgromadzenie Sacré Coeur

- krótka historia Polskiej Prowincji i dom Sacré Coeur w Tarnowie

Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa założone przez św. Magdalenę Zofię Barat powstało we Francji w 1800 roku. Celem zgromadzenia  było oddawanie chwały Serca Jezusa  i rozszerzanie  Jego czci, realizowane poprzez  cztery środki:Wychowanie młodych uczennic -  pensjonarek,Bezpłatne nauczanie dzieci ubogich, Ćwiczenia rekolekcyjne dla osób świeckich, Konieczne kontakty z osobami z zewnątrz

Po Soborze Watykańskim II, na wezwanie Ojców Soborowych,  każde Zgromadzenie przeprowadziło dogłębną refleksję nad swoimi konstytucjami  i dostosowało swoje prawo zakonne do nowych warunków istniejących w  świecie. Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa w 1982 roku podczas Kapituły Generalnej napisało nowe konstytucje, które zostały zatwierdzone przez  Kościół w 1987 roku. Oto  fragment   nowych Konstytucji mówiący o  celu Zgromadzenia:

„Z racji naszego charyzmatu jesteśmy konsekrowane dla Chwały Serca Jezusa. Odpowiadamy na to wezwanie do odkrywania i ukazywania Jego Miłości, pozwalając Duchowi Świętemu, aby nas przemieniał i uzdalniał do życia w zjednoczeniu i upodobnieniu do Pana i do  promieniowania przez naszą miłość i służbę miłością Jego Serca”. /Konst. 4.

Zgromadzenie Sacré  Coeur  zainicjowało swoja obecność na ziemiach Polskich w 1843 roku we Lwowie,  jeszcze za życia założycielki św. Magdaleny Zofii Barat.

Dom Sacré Coeur w Tarnowie

Zgromadzenie zakupiło ziemię od P. Żaby przy wjeździe do Tarnowa od strony Krakowa w 1901 roku i za pieniądze z kasy generalnej zaczęło budować szkołę, najpierw powszechną,  a następnie pensjonat i kaplicę. Obszerny teren na niewielkim wzniesieniu był w części ziemią uprawną, w części parkiem przy  drodze wiodącej do Tarnowa. Już we wrześniu 1902 roku rozpoczęło naukę 130 dzieci, w rok później było już  160,  a w 1905 roku dodatkowo 47 pensjonarek.

Podczas pierwszej wojny światowej budynek został mocno zdewastowany, zniszczono archiwum i wszelkie dokumenty. Siostry wyjechały do Austrii a po 7 miesięcznej nieobecności  nie miały już do czego wracać. Na czas odbudowywania klasztoru i szkoły siostry wynajęły w Pleszowie pod Krakowem pałacyk Ponińskich, który był miejscem zamieszkania i szkołą. Rok szkolny 1916/17 zastał już   siostry i uczennice w częściowo odbudowanym  domu w Zbylitowskiej Górze.  W okresie 20- lecia międzywojennego w Zbylitowskiej Górze uczyło się około 120 pensjonarek, w seminarium gospodarczym od 25 do 30 uczennic, a w szkole powszechnej około 160 dzieci. Kongregacja Dzieci Maryi gromadziła około 130 dzieci wiejskich, w wakacje siostry przyjmowały mniej liczne grupy dzieci na czas  odpoczynku.

W czasie drugiej wojny światowej w Zbylitowskiej Górze funkcjonowała szkoła powszechna i gromadziła około 200 uczniów. Od 1940 roku zaczął swą działalność  Prywatny Kurs Gospodarczy, pod którego przykrywką można było prowadzić komplety tajnego nauczania w małych grupach na poziomie liceum. Przeprowadzono wtedy 7 egzaminów dojrzałości i trzy matury seminarium gospodarczego.
Po wojnie w Zbylitowskiej Górze kontynuowano naukę w Szkole Podstawowej z 250 dziećmi i w Państwowym Liceum  Wiejskiego Gospodarstwa Kobiecego, natomiast Żeńska Szkoła Rolnicza została zamknięta ze względu na brak uczennic.  W 1949 roku wszystkie te szkoły zostały zamknięte przez Władze Państwowe i chociaż budynek należał do Zgromadzenia, to jednak siostry pozostały bez dostępu do formalnego nauczania i wychowania. W budynku powstało Państwowe Technikum Rolnicze z internatem, które  było prowadzone prawie do 2000 roku.

W 1980 roku Siostry odpowiedziały na prośbę rodziców i otworzyły niewielkie przedszkole, które  w 2013 roku  osiągnęło liczbę 200 dzieci.

Po zwolnieniu trzeciego piętra  budynku przez internat państwowy, w 1998 roku Zgromadzenie otwarło akademik dla studentek, w którym  przez kilka lat było od 50 do 60 studentek. Po wybudowaniu olbrzymiego państwowego akademika przy Wyższej Uczelni w Tarnowie, studentki zrezygnowały z naszego akademika wybierając mieszkanie bez dodatkowych dojazdów na studia.

W 2015 roku Zgromadzenie otworzyło szkolę Podstawową,  umożliwiając tym samym dzieciom z przedszkola, kontynuację kształcenia w Szkole Sacré Coeur.

 

Źródło: http://www.siostry-sc.pl/kim-jestesmy/historia/historia-polskiej-prowincji