Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ SACRÉ COEUR W TARNOWIE na rok szkolny 2021/2022

1. Pierwszeństwo przyjęcia do I klasy mają dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Sacré Coeur.

2. W miarę wolnych miejsc mogą być przyjęte dzieci z innych przedszkoli.

3.Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, na które składają się: wynik rozmowy s.  dyrektor z rodzicami/opiekunami prawnymi i z dzieckiem oraz złożenie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania)
  • kwestionariusz ucznia (do pobrania)
  • fotografie 2 x

4. Zgłoszenia przyjmowane są od 01 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. Należy zgłosić się z wypełnionymi dokumentami po uprzednim umówieniu się na spotkanie z siostrą dyrektor. Sekretariat szkoły czynny w godz. 7:00- 15:00 - tel. 14/626-75-35. W trakcie spotkania Rodzice proszeni są o uzasadnienie motywów wyboru szkoły dla ich dziecka.

5. O wynikach postępowania rekrutacyjnego Rodzice zostaną poinformowani pisemnie do dnia 26 kwietnia 2021 r.

6. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w Szkole Podstawowej Sacré Coeur, uiścić wpisowe - 170 zł (przeznaczone na zakup stroju szkolnego) oraz złożyć informację o gotowości szkolnej dziecka (tzw. cenzurka) najpóźniej do 17 maja 2021 r.

7. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy przyjętych dzieci i utratą miejsca.

8. Jeżeli szkoła po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

9. Rodzice wraz z dziećmi (przyjętymi do I klasy) zaproszeni będą na spotkanie organizacyjne. Dokładny termin spotkania zostanie podany do wiadomości razem z listą dzieci przyjętych do szkoły.

10. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków nauczania i wychowania.

*KWESTIONARIUSZ UCZNIA NA ROK 2021/2022 (pdf)

*KWESTIONARIUSZ UCZNIA NA ROK 2021/2022* (docx)

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (pdf)

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (docx)

qTBAkpzEc