Język angielski

System nauczania

Podstawowymi metodami nauczania języka angielskiego w naszej szkole, są metoda komunikatywna oraz TPR (reagowania całym ciałem). Od pierwszych lekcji dzieci są motywowane do nauki poprzez zastosowanie różnorodnych technik nauczania oraz oceniania. Dzieci z radością i zaangażowaniem biorą udział w grach i zabawach językowych. Do ulubionych należą te, w których jest element współzawodnictwa oraz wykorzystujące narzędzia multimedialne. Dzięki zastosowaniu na lekcjach rytuałów, uczniowie czują się bezpiecznie i chętnie zgłaszają się do odpowiedzi, zdobywając kolejne nagrody za aktywność. Uczniowie nie boją się zadawania pytań oraz chwalenia się swoją wiedzą. Dzięki zajęciom dodatkowym prowadzonym od drugiej klasy, dzieci rozwijają swoje umiejętności językowe oraz znacząco poszerzają swoją wiedzę. Ukoronowaniem ich pracy jest możliwość wzięcia udziału w egzaminie językowym Cambridge YLE w klasie trzeciej. Pomimo coraz większej ilości materiału, motywacja uczniów nie słabnie, a dzięki regularnemu powtarzaniu sylabusa komunikatywnego, język angielski króluje na zajęciach.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Uczniowie klas 3a i 3b utrwalają nazwy ubrań oraz ćwiczą opisywanie ubioru z wykorzystaniem korkowych tabliczek.

Uczniowie klas piątych odpisują na listy uczniów ze szkoły Sacré Coeur we Francji.

Projekt gramatyczny - Lapbook

ROK SZKOLNY 2018/2019

Muzykowanie po angielsku w klasie III

Spotkanie z native speakerem w klasach III-IV

Zajęcia dodatkowe w klasie IV