Język hiszpański

Zajęcia z języka hiszpańskiego w naszej szkole opierają się przede wszystkim na przekazaniu pozytywnego postrzegania nauki języka obcego oraz zaszczepienia w dzieciach chęci nauki języków obcych. Autorski program zajęć bazuje na podręcznikach i ćwiczeniach dostępnych na rynku polskim i hiszpańskim oraz piosenkach, grach oraz zabawach przygotowywanych i różnicowanych w zależności od tempa przyswajania wiedzy przez uczniów.

W czasie zajęć ważna jest maksymalna aktywizacja każdego ucznia, co pozwala zwiększyć efektywność zajęć. Przyjemna atmosfera sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a czas upływa szybko i pozwala łączyć przyjemne z pożytecznym. Na lekcjach uczniowie poznają niektóre zagadnienia z kultury hiszpańskiej, śpiewają piosenki oraz oglądają krótkie filmy wspomagające przyswajanie wiedzy. Wszystkie pliki w formacie mp3 i mp4 są przesyłane przez nauczyciela do rodziców na bieżąco, by dać możliwość utrwalenia wiadomości w domu, a wielu przypadkach – zachęcić do rodzinnej nauki przez wspólny śpiew czy interaktywną aplikację do nauki nowych słówek.

W ramach zajęć jest również czas na naukę modlitw w języku hiszpańskim. Poznane modlitwy dzieci śpiewają lub odmawiają wspólnie na początku lekcji oraz przed posiłkiem.