Lepsza Szkoła

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła”, organizowanym przez z Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

W ramach tego projektu, klasy 4-6 uczestniczą w diagnozie wiedzy i umiejętności
z matematyki – „Sesje z plusem”, oraz historii – „Wielki egzamin”.

Diagnozy są wygodnym i praktycznym narzędziem do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z historii i matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Po przeprowadzeniu testu nauczyciele wprowadzają wyniki do bazy i pobierają przygotowane na ich podstawie raporty na temat postępów uczniów, pozyskując miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy.
Dodatkowo, dają możliwość porównania wyników naszych uczniów
z innymi uczniami i klasami biorącymi udział w projekcie, który swoim zasięgiem obejmuje kilkaset tysięcy uczniów w kraju.