Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

 1. Zapisy na nowy rok przedszkolny 2018/2019 prowadzone są od 01 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają Kartę Zgłoszenia Dziecka i umawiają się na spotkanie z s. dyrektor. Telefon 14/626-75-35. W trakcie spotkania rodzice powinni uzasadnić motywy wyboru Przedszkola Sacré Coeur dla ich dziecka.
 2. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci 2,5 letnie mogą być przyjęte, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające do Przedszkola Sacré Coeur oraz ich rodzeństwa. Jeśli rodzice chcą zapisać kolejne dziecko do przedszkola mogą umówić się na spotkanie z s. dyrektor już w lutym 2018 r.
 4. O wynikach postępowania rekrutacyjnego Rodzice zostaną poinformowani pisemnie do dnia 25 kwietnia 2018 r.
 5. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej  i wypełnić dodatkowe dokumenty podczas spotkania organizacyjnego. Termin tego spotkania będzie podany razem z informacją o przyjęciu dziecka do Przedszkola Sacré Coeur.
 6. Brak potwierdzenia woli do 11 maja 2018 r. będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.
 7. Jeżeli przedszkole po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci będzie dysponowało wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

Opłaty w roku przedszkolnym 2018/2019 wynoszą:

1 dziecko  130 zł
Rodzeństwo / 2 dzieci  200 zł
Rodzeństwo/ 3 dzieci 260 zł
Wyżywienie 6 zł/dzień

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ROKU 2018/ 2019
dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola

 1. Zgłoszenia kontynuacji edukacji przedszkolnej (dla dzieci, które obecnie uczęszczają do Przedszkola Sacré Coeur) rozpoczną się 1 lutego 2018 r. i potrwają do 28 lutego 2018r.
  Rodzice, którzy chcą kontynuować edukację przedszkolną wypełniają Deklarację Kontynuacji Edukacji Przedszkolnej Dziecka (dostępna na stronie internetowej lub
  na portierni) i dostarczają ją do sekretariatu (sekretariat – godz. 7:00-15:00) bądź na portierni.
  Jeśli rodzice chcą zapisać kolejne dziecko do przedszkola mogą umówić się na spotkanie z s. dyrektor już w lutym 2018 r.


Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Karta zgłoszenia dziecka