Grono pedagogiczne

Wszyscy pracownicy przedszkola świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich.

Pracownicy przedszkola posiadają:

  • Wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego a także kwalifikacje specjalistyczne i pełną świadomość misji, jaką pełni przedszkole,
  • Umiejętności interpersonalne, pozwalające na dzielenie się ze sobą doświadczeniem zawodowym,
  • Poszukujący i otwarty styl pracy,
  • Potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • Styl pracy o charakterze twórczym i nowatorskim,
  • Umiejętność pozyskiwania rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola, oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola innych placówek oświatowo- kulturalnych,
  • Przekonanie o konieczności aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola,
  • Umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i pielęgnować możliwości każdego dziecka oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, samodzielność i kreatywność.

 

 

POMOC WYCHOWAWCZA

 

PERSONEL PRZEDSZKOLA SACRÉ COEUR

i