Covid-19

Zasady obowiązujące od 1 września 2020
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Sacré Coeur w Tarnowie:


1. Przedszkole Sacre Coeur jest otwarte w godz. 6:00-17:00, a Szkoła Podstawowa Sacré Coeur w godz. 6:30 – 17:00.

2. Do placówki mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

3. W przypadku zaobserwowania u ucznia/dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym gorączkę i kaszel, uczeń/dziecko zostanie odizolowane od innych, a rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia/dziecka ze szkoły/przedszkola.

4. Przy wejściu do placówki mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym.

5. Rodzice nie wchodzą na teren placówki. Po wejściu dzieci/ uczniowie są pod opieką personelu. Rodzice nie wchodzą na plac zabaw i nie mogą tam przebywać.

6. W szkole i przedszkolu zostały wydzielone trzy strefy: strefa ucznia/dziecka, strefa rodzica, strefa żywieniowa.

7. W strefie rodzica przebywają maksymalnie 3 osoby, które wcześniej umówiły się na spotkanie. Obowiązują tam założenie maseczki i dezynfekcja rąk.

8. Uczniowie szkoły przynoszą swoje bidony z wodą, które w miarę potrzeby będą uzupełniane. Nie dotyczy to dzieci przedszkolnych, które będą korzystać z kubków jednorazowych.

9. Dzieci oraz uczniowie nie przynoszą swoich zabawek, gier oraz książek.

10. W kontaktach z pracownikami należy zachować bezpieczny dystans, min. 1,5 metra.

 

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.