Ogólnopolskie projekty edukacyjne

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”

Czas realizacji: październik 2023 – czerwiec 2024 r.
Uczestnicy: wszystkie grupy
Realizatorzy: Karolina Owca, Paulina Pochroń, Katarzyna Grajdura, Maria Zachara, Agnieszka Ciszczoń, Anna Radlińska, Ewa Faryj, Agnieszka Długosz, Urszula Barnaś, Kinga Zydroń, s. Barbara Pawletta, Katarzyna Kurzydło, Klaudia Osika
Autorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem głównym programu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej opcjonalnej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w imprezach czytelniczo - kulturalnych, współpraca z innymi bibliotekami. Po raz pierwszy nasza szkoła i przedszkole przystąpiły do realizacji Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2021 – 2025.Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3750 zł na zakup nowości książkowych do naszej biblioteki.

Ogólnopolska Kampania BohaterON – włącz historię!

Czas realizacji: październik 2023 r.
Uczestnicy: grupa Misie, Sowy, Biedronki i Jeżyki.
Realizatorzy: Ewa Faryj, Agnieszka Długosz, Urszula Barnaś, Kinga Zydroń, s. Barbara Pawletta, Katarzyna Kurzydło, Klaudia Osika
Autorzy: Fundacja Seniora

Cel główny: To Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej. Jej celem jest promowanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej, a także upamiętnianie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma edukować, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu zajęć w oparciu o udostępnione materiały. Po przeprowadzonych zajęciach dzieci będą znały odpowiedź na pytania: Co to jest ojczyzna? Co to jest historia i po co się o niej mówi? Co to jest wolność, niepodległość, niezależność? Jak możemy dbać o ojczyznę?

Ogólnopolski program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!”

Czas realizacji: październik 2023 – maj 2024 r.
Uczestnicy: grupa Misie
Realizatorzy: Ewa Faryj, Agnieszka Długosz
Autorzy: Żywiec Zdrój 

Celem głównym jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Główny bohater programu – Zdrojek, wraz z leśnymi przyjaciółmi pomoże przekazać dzieciom wiedzę o tym, jak ważny jest nawyk picia wody, a także pomoże rozbudzić w nich zainteresowanie tematami dbania o środowisko naturalne i recykling. Organizatorem programu jest marka Żywiec Zdrój. Przed przedszkolakami mnóstwo zabaw edukacyjnych, eksperymentów i wyzwań a wszystko po to, by budować zdrowe nawyki u dzieci.

Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Czas realizacji: październik – maj 2024 r.
Uczestnicy: Misie, Sowy, Biedronki i Jeżyki
Realizatorzy: Ewa Faryj, Agnieszka Długosz, Urszula Barnaś, s. Barbara Pawletta, Kinga Zydroń, Katarzyna Kurzydło, Klaudia Osika,
Autorzy: Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem głównym programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu: zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych. Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Ogólnopolski projekt „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”

Czas realizacji: październik - maj 2024 r.
Uczestnicy:
grupa Pszczółki
Realizatorzy: Paulina Pochroń
Autorzy: Daria Bakowicz-Ryżyk

Celem głównym projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.

Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań, prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Dzięki realizacji poszczególnych zadań w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne przygody, wczuć się w podane sytuacje. Ukazując problemy i przygody Kici Koci, które są tożsame z tymi, które przeżywają dzieci, możemy jako nauczyciele oddziaływać na ich sposób postrzegania świata, wdrażać do odpowiednich zachowań, ukazywać właściwe kierunki działania i myślenia. Seria książek o przygodach sympatycznej kotki oraz jej paczki przyjaciół świetnie się do tego nadaje, ponieważ przedstawia świat bliski dziecku, prezentuje niekiedy duże problemy oraz ich rozwiązania w sposób nieskomplikowany i łatwy do zrozumienia dla malucha.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - IV edycja „Z kulturą mi do twarzy”

Czas realizacji: październik - czerwiec 2024 r.
Uczestnicy:
grupa Krasnale i Sowy
Realizatorzy: Agnieszka Ciszczoń, Urszula Barnaś
Autor: Paulina Berkowska

Cel główny: promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno; wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, patriotyzm; zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.

Podczas realizacji projektu tworzone są sytuacje edukacyjne, budujące wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka, tj. mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Program Kreatywnego Umuzykalniania „Kreatywność budzi w nas muzyka” edycja 4

Czas realizacji: wrzesień 2023 – czerwiec 2024 r.
Uczestnicy: grupa Żabki
Realizatorzy: Anna Radlińska
Autorzy: Muzykącik, muzyczny kącik inspiracji

Cel główny: Przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej w formie zabaw ruchowych, rytmicznych, akompaniamentu muzycznego, umuzykalnianie dzieci poprzez wykorzystanie metody pracy
z muzogramami, rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej.

Program ma przybliżać nauczycielom i dzieciom muzykę klasyczną, przedstawioną w prosty i przystępny sposób, a także motywować do własnej kreatywności, ma również sprawić aby uwierzyli w to, że każdy może być twórczy i kreatywny, a muzyka jest do tego idealnym narzędziem. W Programie zachęcamy do tego, aby każde dzieło muzyczne wykorzystać maksymalnie, sięgając po różne środki i akcesoria, które pomogą w stworzeniu szeregu ciekawych zabaw i ćwiczeń w oparciu o wyłącznie jeden temat muzyczny.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Słowo, dotyk i muzyka dla każdego smyka”

Czas realizacji: wrzesień 2023 r. - czerwiec 2024 r.
Uczestnicy: grupa Krasnale
Realizatorzy: Agnieszka Ciszczoń
Autorzy: A. Kędzierska, E. Krawczyk

Cel główny: Wspomaganie edukacji językowej dziecka, rozbudzanie aktywności słownej, rozwijanie sprawności związanych z komunikacją językową

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny łączący zabawy logorytmiczne z zabawami sensorycznymi. Na prawidłowy rozwój dziecka składa się nie tylko harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny, lecz także odpowiedni rozwój mowy. Język umożliwia pełniejszy kontakt z otoczeniem i tym samym pozwala na zaspokojenie wielu potrzeb psychicznych.Dzięki realizacji zadań projektu następuje m.in. usprawnianie narządów mowy, rozwijanie umiejętności posługiwania się pozawerbalnymi składnikami mowy oraz posługiwania się odpowiednim rytmem, intonacją i wysokością głosu.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” edycja 2023/24

Czas realizacji: wrzesień 2023 r.  – maj 2024 r.
Uczestnicy: grupa Żabki
Realizator: Anna Radlińska
Autor: Dagmara Drabik, Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich,

Głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Warto zaznaczyć, że Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.).

W projekcie stawiamy na proces twórczy, rozwój kreatywności i kompetencji kluczowych, dlatego nie wykorzystujemy kolorowanek, szkiców nauczycieli, wydruków, kart pracy, wszelkich elementów, które powielają schematy i ograniczają twórczość dzieci i młodzieży. W ramach projektu dopuszcza się tylko i wyłącznie kolorowanki, szkice nauczycieli i wydruki związane z dziełami sztuki, artystami.

 

Terapia ręki dla każdego – II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

Czas realizacji: wrzesień– maj 2023 r.
Uczestnicy: grupa Pszczółki
Realizatorzy: Agnieszka Rybska
Opracowała: Magdalena Sidor-Minorczyk , Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia Odkrywcy w Ząbkach

Cel główny: Uwrażliwienie osób dorosłych na pewne aspekty w funkcjonowaniu psychofizycznym dzieci, zorganizowanie zabaw/ ćwiczeń/zajęć usprawniających motorykę małą.

Opis realizacji:
W projekcie biorą udział placówki z całej Polski: Projekt zawiera kluczowe obszary wspomagania w dążeniu do precyzji motoryki małej: Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej; Równowaga i mapa ciała; Napięcie mięśniowe; Funkcje wzrokowe; Koordynacja wzrokowo-ruchowa; Zmysł dotyku; Manipulacja; Dysocjacja palców i opozycja kciuka; Zabawy grafomotoryczne.

"Dookoła Polski" - projekt edukacyjny wydawnictwa Bliżej Przedszkola

Czas realizacji: wrzesień – czerwiec 2023 r.
Uczestnicy: grupa Jeżyki
Realizatorzy: Agnieszka Głodek
Opracowała: Agnieszka Głodek na podstawie materiałów udostępnionych przez wydawnictwo Bliżej Przedszkola

Cel główny: poszerzanie wiedzy o Polsce, a także o jej poszczególnych regionach.

Opis realizacji:
Jest to ogólnopolski projekt realizowany w przedszkolach. W ramach realizacji projektu Jeżyki podejmują różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Dzięki projektowi w dzieciach zaszczepiana jest idea lokalnego patriotyzmu, miłość do ojczyzny oraz kształtowane są postawy patriotyczne. Poznając kolejne najważniejsze miejsca każdego województwa Polski dzieciom towarzyszą własne wspomnienia z odbytych podróż, którymi chętnie dzielą się na tle grupy.