Aktualności przedszkolne

Podaruj 1% swojego podatku!

16-03-2021

Poniżej zamieszczamy plakaty zawierający informacje
niezbędne do udzielenia wsparcia,

potrzebującym dzieciom w ramach kwot z 1%
z należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
przekazywanych organizacjom pożytku publicznego. Zachęcamy do pomocy!