Ubezpieczenie NNW 18/19

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa Sacré Coeur współpracuje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A, które ubezpiecza uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

ZAKRES UBEZPIECZENIA przedstawia poniższa tabela:

Opcja ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Opcja ochrona plus 15 000,00 zł

 

ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE: SUMA UBEZPIECZENIA
Opcja dodatkowa D2- oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2000,00 zł
Opcja dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4000,00 zł
Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby 4000,00 zł
Opcja dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2000,00 zł
Opcja dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2000,00 zł
ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ (PLN)
(bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sporty):
30,00 zł

 

W przypadku potrzeby skorzystania z odszkodowania należy kontaktować się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk (pod numerem telefonu 22 575 25 25), uprzednio pobierając z sekretariatu szkoły serię i numer Polisy ubezpieczenia grupowego.